Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Nasza Poradnia zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i dotkniętych współuzależnieniem.

Leczymy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z naszych usług skorzystać mogą również osoby nieubezpieczone, zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości.

Cała terapia, która ma za zadanie pozwolić pacjentom odzyskać kontrolę nad swoim życiem i prowadzić je dalej w sposób konstruktywny, trwa około dwóch lat.

Warunkiem uczestniczenia w terapii jest zadeklarowanie utrzymywania abstynencji w jej trakcie. Uczestnictwo w terapii jest dobrowolne i zostaje potwierdzone kontraktem terapeutycznym. Jesteśmy zobowiązani Ustawą do udzielania informacji o postępach w leczeniu naszych pacjentów instytucjom do tego uprawnionym: sądom, prokuraturom, komisjom rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorom sądowym.

Terapię, opartą o autorski program, prowadzą osoby z uprawnieniami uznanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zajęcia grupowe prowadzone są w godzinach popołudniowych. Pacjenci odbywają jedno spotkanie grupowe w tygodniu w godzinach 15:45 – 18:00.
Spotkania z terapeutą indywidualnym, przydzielonym każdemu pacjentowi, odbywają się w godzinach dopołudniowych i popołudniowych.

Do podjęcia terapii zachęcamy osoby, które dobrowolnie chcą podjąć leczenie lub zostały zobowiązane do leczenia odwykowego przez Sąd.